Sport

Kiedy możemy mówić o polowaniu zbiorowym?

Polowanie jest pasją bardzo cenioną w pewnych kręgach. Mężczyźni należący do różnego typu kół łowieckich z przyjemnością podejmują się kolejnych wyzwań związanych z tym sportem.
Polowanie zbiorowe jest najpopularniejszą jego odmianą. Odbywa się w grupach. Warto przy tym wiedzieć, że legislacja jasno określają kiedy polowania mogą mieć miejsce, na jakie gatunki można polować oraz na jakich obszarach jest to dopuszczalne.
Myśliwi niejednokrotnie stanowią hermetyczne drużyny. Czyni je to interesującymi dla osób spoza tego świata. Warto zatem poznać ich tradycje i dowiedzieć się, jak wygląda polowanie zbiorowe.

Kto prowadzi polowanie zbiorowe?

O zbiorowym polowaniu można wspominać, gdy bierze w nim udział więcej niż jedna osoba. Każde tego rodzaju przedsięwzięcie musi mieć lidera. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów przez myśliwych. Grupa jest zobligowana do słuchania poleceń lidera.

Każde polowanie zbiorowe poprzedza odprawa. Jest to ceremonia rozpoczynająca łowy. W jej ramach prowadzący informuje grupę o terenie, na którym następować będzie polowanie. Przekazuje również jakie gatunki są celem polowania.
W trakcie odprawy rozdysponowane zostają zadania dla pojedynczych uczestników polowania. Padają też informacje o kanałach komunikacji między grupą.

Odprawa wieńczona jest przeważnie przypomnieniem o regułach dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących zasad.

Jakie rodzaje polowań zbiorowych wyróżniamy?

Występują różne typy polowań zbiorowych, które definiowane są w zależności od rodzaju zwierzyny i metod prowadzenia łowów.
Polowanie może odbywać się poprzez naganianie zwierzyny w stronę myśliwych, którzy czekają na dogodną okazję do strzału. Nagonka stosowana jest przy użyciu właściwie przeszkolonych psów bądź innych myśliwych.
Polowanie zbiorowe na ptaki natomiast bazuje na celowaniu w ptactwo zmierzające się w stronę myśliwych. Upolowanie ptaka wymaga od myśliwych dużych umiejętności i należytego ocenienia trajektorii lotu zwierzęcia.
Innym często spotykanym typem polowań jest polowanie z ambon. Zazwyczaj angażuje dużą liczbę myśliwych ustawionych na specjalnie zbudowanych platformach. Takie polowanie zbiorowe wymaga też odpowiedniego rozpoznania dróg, którymi przemieszcza się zwierzyna i uprzedniego przygotowania.
Wybór typu polowania zawsze opiera się na czynnikach obiektywnych – rodzaju zwierzyny, terenowi polowania i liczbie myśliwych. Decyzje podejmuje prowadzący.

Jak myśliwi świętują zakończenie polowania?

Polowanie zbiorowe podsumowywanie jest zgodnie ze staropolskim obyczajem pokotem. Jest to oddanie hołdu upolowanym trofeum.
Na koniec wydarzenia przedstawiany jest też raport z przebiegu polowania. Mówi on o czasie trwania, liczbie myśliwych, a także o ilości upolowanej zwierzyny.
Jednym z ważniejszych elementów, który wyróżnia polowanie zbiorowe, jest dbałość o zachowanie tradycji. Wykorzystuje się w tym celu właściwy język, obyczaje, a często nawet ubiór. Wzmacnia to więź wewnątrz grupy i pozwala krzewić to zajęcie kolejnym amatorom strzelectwa.